ICH - training en advies    
GCP Boekje

GCP Cursussen

Basis van de regelgeving en organisatie van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen voor klinisch onderzoekers en researchmedewerkers.

Alles over regelgeving en afspraken die gemaakt moeten worden met de sponsor en met ondersteunende afdelingen om het onderzoek uit te voeren.

Inhoud

Hierin komen aan de orde de ethiek, de wetten, (de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, de WMO), de regelgeving en de richtlijnen (de GCP bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk klinisch onderzoek).

Tijdens alle cursussen is er aandacht voor de praktijk van kwaliteitsvisitaties. Kwaliteitsvisitaties worden gehouden door verschillende beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging van METC's (NVMETC), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Verpleegkundigen (NVIC-V), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Orthopedie etc.

Tijdens alle cursussen is er aandacht voor het richtsnoer Good Clinical Datamanagement Practice zoals ontwikkeld door de Society for Clinical Datamanagement.

Ethiek
Welke ethische codes zijn er?
Wetten
Welke wetten dien je te volgen bij het klinisch onderzoek?
Richtsnoeren
Hoe breng je de richtsnoeren in de praktijk?

Doelgroep

Deze cursussen zijn bedoeld voor alle medewerkenden in het wetenschappelijk klinisch onderzoek. De onderlinge wisselwerking en het netwerken tijdens de cursussen stellen de verschillende deelnemers zeer op prijs.

Begeleiding, interactie en kennisnetwerken

Tijdens de cursus worden de deelnemers maximaal begeleid in hun leerproces.
Tijdens de cursus is een actieve interactie tussen de docenten en de deelnemers.
Tijdens de cursus leer je andere mensen kennen en vergroot je je kennisnetwerk door de deelname van cursisten van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de uitvoering van mensgebonden onderzoek.

Faculteit en Gastdocenten

Op de meerdaagse cursussen ontmoet u meer gastdocenten, professionals en inhoudelijk deskundigen. Zij brengen vanuit hun brede practische ervaring nieuwe ontwikkelingen, oefeningen, praktijkcasussen en actuele praktijkvoorbeelden.
De gastsprekers zijn afkomstig vanuit de voeding, oncologie, biostatistiek, electronische patientendossiers, electronische Case Report Forms, Medisch Ethische Toetsings Commissie, GCP en GMP inspectie voor klinisch onderzoek, trialbureau, researchverpleegkunde, epidemiologie, clinical datamanagement, communicatie, local trial coordinatie, monitoring, auditing, CRO organisatie.

Eendaagse basiscursus / in-company cursus

Zeer geschikt voor in company. Ideaal voor onderzoekers samen met de researchmedewerkers.
Wij ontwikkelen voor u een GCP cursus met wet- en regelgeving voor alle promovendi, researchpersoneel en onderzoekers binnen uw gehele eigen ziekenhuis. Vraag ons inlichtingen.

Data in overleg. Offerte op maat.

Verdiepingsdag WMO en GCP voor apothekersassistenten

Eendaagse verdiepingscursus voor trialmedicatieapothekers en trialmedicatieapothekersassistenten, die ooit hebben deelgenomen aan de beginnerscursus WMO en Good Clinical Practice.
Wat zijn verantwoordelijkheden van de sponsor in zijn betrekking tot de trialmedicatieapotheker?
Hoe ga je in je eigen apotheek om met trialmedicatie?
Het beoordelen van een protocol op haalbaarheid en uitvoering.
Apothekersassistenten game. Diverse GCP onderwerpen met betrekking tot trialmedicatie komen interactief aan bod.
Deelnemers krijgen tevoren huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten worden in groepjes besproken.
Breng ook je GCP boekje mee naar deze verdiepingsdag.

Datum: 30 januari 2018

Tweedaagse cursus WMO en GCP

Voor apothekersassistenten, farmakundigen en projectapothekers.
Deze cursus is bestemd voor apothekersassistenten, farmakundigen en projectapothekers die zich bezighouden met trialmedicatie bij het medisch wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen. Deelnemers doen over de gehele breedte kennis op van de wetten en regels aangaande Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) en Good Clinical Practice (GCP).

3 en 10 oktober 2017

Lokaties

De cursussen worden in Amersfoort gegeven.